top of page
  • Foto van schrijverErik Laforce

De Oudersbond (1911)

Bijgewerkt op: 26 apr.

In het parochiearchief van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en Sint Antonius vonden we een pamflet van de “Oudersbond tot Uitbreiding en Verbetering van het Vlaamsch Katholiek Onderwijs“, op 17 december 1910 te Antwerpen gesticht.

IMG_7072

Vanuit de filosofie van Lieven Gevaert: “We moeten zelf de handen uit de mouwen steken!”, had hij samen met Frans Van Cauwelaert en dokter Alfons Van de Perre de Oudersbond gesticht zodat Vlaamsgezinde ouders zich samen konden organiseren om scholen te stichten waar niet langer het Frans de voertaal was.  Met de financiële hulp van Lieven Gevaert werden te Antwerpen in 1912 de Sint-Lutgardisschool en in 1929 het Sint-Lievenscollege gesticht. De Oudersbond had een belangrijk aandeel in de vernederlandsing van het middelbaar onderwijs.

Het is niet zo vreemd dat we dit pamflet in het parochiearchief vonden. Onderpastoor Verhaegen uit die tijd was Vlaamsgezind. In 1911 keurde de gemeenteraad (zowel tata als tutu) eenparig een motie goed voor de vervlaamsing van de universiteit van Gent en kwam Frans van Cauwelaert spreken voor de “Studiekring en Sprekersbond”.

Honderd jaar geleden kon je enkel middelbare opleiding volgen in het Frans, op de speelplaats was Nederlands soms verboden! We mogen deze pioniers dankbaar zijn.

Erik Laforce

P.S. Onder “gevonden” zullen we iets meer vertellen over toevallig gevonden documentjes.

5 weergaven

Comentarios


bottom of page