top of page
  • Foto van schrijverPierre Hens

Mollige Els

Bijgewerkt op: 26 apr.

Wilrijk heeft een reus. De Ferre. De naam verwijst naar de zanger-gitarist Ferre Grignard. Hij verwierf bekendheid met de song “Ring Ring, I’ve got to Sing”. In Wilrijk wil men elke wijk een reus geven. Die van het Valaar is de Ferre. Op 30 maart 2019 tekende de ambtenaar van de burgerlijke stand Wilrijk de geboorteakte. Meter is Petra Verrept van de lokale Geitenstoetorganisatie en peter is Alain Grignard, de neef van de zanger. De reus werd gedoopt met water uit de Hollebeek. Deze beek ligt op de grens Hoboken-Wilrijk. Wat veel Edegemnaars niet weten is dat Edegem, veertig jaar geleden, ook een reuzin rijk was.

mollige_els_1

1. De reus Ferre. (foto Pierre Hens).


De wijk Buizegem pronkte al van oudsher met het folkloristische “Meneerke van Buizegem”. In navolging daarvan besloten enkele leden van het Edegemse Feestcomité om de wijken Molenveld en Elsdonk een tegenhangster te bezorgen. “Meneerke” is een schrale kwaadaardige kerel die enkel aan het eigen belang denkt. Zijn tegenhangster moest een joviale gezellige vrouw zijn. Goedlachs en volks van aard. Iedereen is welkom bij haar. Ze zou de samenwerking tussen de twee Edegemse wijken bevorderen, want 1978 was het Jaar van het Dorp. Jos Van Assche van het Gemeentelijk Feestcomité, contacteerde mevrouw Miette Crombecq, voorzitster van de Workshop Creatief Werk. Zij beloofde er werk van te maken. In september konden ‘papa’ Jos van Assche en ‘mama’ Miette Crombecq de ‘geboorte’ van hun reuzin aankondigen. Nu bracht dat wel een probleem met zich mee, want de kersverse ouders wilden er tevens ook peter en meter van zijn. Volgens het kerkelijk recht kon dat niet. Peter en meter staan immers in voor de opvoeding van hun petekind als de ouders dat zelf niet meer kunnen. Maar vermits Mollige Els geen menselijk wezen was kregen ze hiervoor dispensatie van pastoor Karel Heuten.

mollige_els_2

2. Affiche. Archief Jos Van Assche


De feestelijke doop van de reuzin was gepland op 7 oktober 1978. Aan de Sint-Jozefkerk werd ze feestelijk afgehaald door het gemeentebestuur en de Edegemse jeugd. Volgens de krant was het een bonte stoet, die werd voorafgegaan door de muziekkapel van de Edegemse Blauwvoetvendels o.l.v. J. Michielsen. De optocht eindigde aan de Heilige-Familiekerk op het Kerkplein. Daar werd de reuzin plechtig gedoopt. De muziekkapel zette de blijde gebeurtenis in met marsmuziek. Daarna nam de heer Maes, voorzitter van het Gemeentelijk Feestcomité, het woord. Hij wees op de symbolische betekenis van de doopnaam “Mollige Els”. Els verwees zonder twijfel naar de Elsdonk, terwijl de eerste drie letters van het woord “Mollige” verwezen naar de eerste drie letters van “Molenveld”. Daarenboven moest de bijnaam haar goedaardig karakter in de verf zetten.

mollige_els_3

3. Mollige Els met haar peter en meter (Foto Jos van Assche).


Zoals hierboven al vermeld, aanvaardde Pastoor Karel Heuten Jos en Miette als peter en meter. Ze doopten Mollige Els met opspuitende schuimwijn. Bovendien wierpen ze ettelijke kilo’s doopcaramels uit over de honderden aanwezige kinderen. Burgemeester Jan van de Kerkhof omhelsde Mollige Els. In zijn toespraak feliciteerde hij peter en meter, en erkende hij de reuzin als inwoonster van Edegem. Hij wenste haar een lang leven toe en hoopte dat zij een goede verstandhouding zou hebben met Meneerke van Buizegem. Het Edegems Harmonieorkest o.l.v. Pierre Van Hecke speelde vervolgens een fel gesmaakt en kunstig doopconcert. De doop werd besloten met een denderend volksbal op het feestelijk verlicht Kerkplein.

Mollige Els werd gehuisvest in de gemeentelijke opslagplaats in de Heldenstraat. Daar kwijnde ze weg. Ze werd vergeten. Ze nam nooit deel aan een evenement of aan een optocht. We weten niet waarom de gemeente haar niet meer nodig had. We breken hier een lans om een nieuwe reuzin te vervaardigen voor de wijken Elsdonk en Molenveld. Eventueel in samenwerking met Wilrijk, want de Geitenkoppen plannen al een reuzin voor de Elsdonk. Waar wachten we op?

Pierre Hens 30 september 2019

Dank aan André Mens voor het nalezen van de tekst.

7 weergaven

Comments


bottom of page