top of page
 • Foto van schrijverErik Laforce

Het eerste huis in de Hovestraat

Bijgewerkt op: 26 apr.


De foto’s

Het Historisch Archief van Erfgoed Edegem bezit een merkwaardige oude foto, gemaakt op 27 juni 1886 aan de toenmalige spoorwegovergang op de Hovestraat (nu kruispunt Hovestraat-Boniverlei) door Jos BAVAIS, een amateurfotograaf uit Antwerpen.

Rechts op de voorgrond het “Café de la Station” van hovenier Jan De Laet, dat een jaar voordien gebouwd werd. De blokhut links van de bareel was in 1875 het enige gebouw langs de Hovestraat.


In 1886 was er nauwelijks bebouwing langs de “Hovesche straat” of “Hoofsche Galgstraet”. Op deze oudste foto van de Hovestraat (fragment met AI van MyHeritage bewerkt) zien we in de verte aan de linkerkant de enige woning uit 1877, nu vervangen door het notariskantoor Hovestraat 37. Rechts ziet men de Sint-Antoniuskerk en daartussen de achterzijde van de Doelveldstraat. Het bosje in het midden zou wel eens de grot kunnen zijn.

Op de stafkaart van Kontich uit 1879 staat de woning reeds afgebeeld. Links Edegem dorp, rechts de Mechelsesteenweg, in het midden de spoorweg van Oude-God naar Boom.

Er zijn ook recentere beelden van het huis. We zien hetzelfde profiel van het huis rond 1904 in een ansichtkaart van de Hovestraat, schuin tegenover de grot. Het is een huis met een lagere aanbouw aan de oostzijde, net naast de populieren.

Fragment ansichtkaart Bongartz, gelopen in 1904. Rechts de Grot met net links ervan verder in de straat het huis Thys. In het midden “In ’t zicht van de Grot” en “St-Joseph” en “St-Antoine”.

Op een later ansichtkaart van café Sint-Jozef over de Grot, zien we rechts nog steeds het profiel van de twee huizen naast elkaar.

Ansichtkaart, niet gedateerd, wellicht na 1931 wegens woning in Lentelei naast hoekhuis. Aanpalende lage woning bestaat dan nog.

Tenslotte is er een foto uit 1976, ongeveer 10 jaar voor de woning werd vervangen door het nieuwe kantoor van Notaris Eric Adriaenssens. De 108 jaar oude woning kwam voor op de erfgoedlijst voor de gemeente Edegem, maar werd dus toch afgebroken.

Foto van Hovestraat 37 genomen in 1976 door de Erfgoedcel van de Vlaamse Gemeenschap

Wie waren de eigenaars?

Joanna Melania Kerselaers verkoopt in 1877 een terrein aan de Hovesche straat aan “THYS Cornelis en deelhebbers, landbouwers, Edegem”. Het is hun enige eigendom in Edegem. Ze bouwen er in 1877 een woning op (B95c, tuin B95b).

Grondplan van het eerste huis. Bovenaan de Hovestraat. (Bron: mutatieschets Kadaster)

In 1881 wordt de woning ten oosten uitgebreid met een aanbouw van 9,1 m op 5,8 m onder schuin dak. De totale oppervlakte is 190 m². Het is deze woning met aanbouw die te zien is op de foto uit 1886.

De familie Thys

Wie zijn Cornelis Thys en deelhebbers? Stellen we eerst de familie THYS voor.

Vader Franciscus THYS werd geboren te Hemiksem op 18 mei 1796. Op 15 december 1818 is hij te Hemiksem gehuwd met Maria Elisabeth BOEN, geboren te Ekeren op 13 maart 1797. Hij was landbouwer te Edegem vanaf 1837, want in februari 1837 doet Franciscus in Edegem aangifte van een doodgeboren dochtertje. Zij hadden 13 kinderen.

 1. Anna Maria Thys (Hoboken 3 april 1819-??)

 2. Anselmus Hieronimus Thys (Hoboken 27 november 1820-??), in 1860 landbouwer te Edegem. Is in 1858 getuige bij het huwelijk van zijn zus.

 3. Maria Anna Thys (Hoboken 5 oktober 1822-??)

 4. Franciscus Josephus Thys (Hoboken 25 december 1824-??). Bij het overlijden van Carolus van Camp wordt een Josephus Thys, zwager en natiebaas uit Antwerpen, als aangever genoemd.

 5. Cornelius (Kees) Thys, (geboren te Hoboken op 15 december 1826 en overleden op 23 oktober 1890 te Edegem in zijn woonst), rentenier.

 6. Joanna Thys, geboren te Hoboken op 18 januari 1829, landbouwster te Edegem huwt op 10 juni 1863 met Joannes Baptista DE LAET, landbouwer te Kontich. Getuigen zijn broers Cornelius en Jacobus, landbouwers. Overleden Kontich 21 december 1903.

 7. Jacobus Thys, geboren te Hoboken 23 november 1830, rentenier, kwam in 1837 te Edegem wonen en overleed in Edegem aan een geraaktheid op 14 september 1898.

 8. Maria Catharina Thys (Hoboken 27 april 1833), rentenierster, overleden te Edegem, Hoveschestraat 37, op 29 december 1914. Zij is dan 81 jaar oud en woont nog steeds in het huis, de laatste jaren gesteund door haar inwonend achternichtje Maria Elisabeth VAN CAMP uit Mortsel.

 9. Joanna Maria Thys, geboren te Hoboken op 14 oktober 1834, landbouwster te Edegem, huwt op 15 november 1858 met Carolus VAN CAMP, landbouwer te Wilrijk (Wilrijk 15-05-1833 – Mortsel 27-04-1875). Getuigen zijn Anselmus Hieronimus Thys en Jacobus Thys, landbouwers te Edegem.

 10. Een meisje werd doodgeboren op 13 februari 1837 te Edegem, wijk 4 nummer 19.

 11. Maria Ludovica Thys, geboren in Edegem op 21 juli 1838, is rentenierster in 1891, zij overleed op 15 november 1901.

 12. Elizabeth Thys geboren te Edegem op 19 april 1840, er overleden op 19 september 1894 aan een longontsteking.

 13. Haar tweelingzus Maria Antonia Thys, (Edegem 19 april 1840 – ??).


Isabella Boen stierf op 8 mei 1865 in huis 13 wijk 4. De weduwnaar Franciscus Thys overleed aan een longziekte op 19 juli 1869 te Edegem, wijk C, in de Verbouwde hoeven straat nummer 5.

Het zijn de vijf nog levende en ongehuwde kinderen THYS (Cornelius, Jacobus, Maria Catharina, Maria Ludovica en Elisabeth) die samen eigenaar zijn van dit huis.

De overlijdens van de kinderen Thys heeft gevolgen voor de eigendom. Op de kadastrale legger wordt de benaming “Thys Cornelis en deelhebbers, landbouwers, Edegem”, na het overlijden van Cornelius geschrapt en in rood aangevuld met 1) Jacob, 2) Maria Catharina, 3) Maria Louisa, 4) Elisabeth. Na het overlijden van Elisabeth in 1894 en van Jacob in 1899 zijn de zusters Maria Catharina en Maria Louisa de eigenaars.

Maria Catharina is de enige overlevende na 1901, bij haar overlijden in december 1914 gaat de eigendom naar haar erven. De aangifte wordt gedaan door Frans VAN CAMP, vrachtvoerder, 54 j, en Ludovica VAN CAMP, tapster, 42 j, beiden uit Mortsel, neef en nicht van de overledene, bij Joannes De Laet, tweede schepen, omdat de burgemeester en de eerste schepen “elders verblijven”, te verstaan als “op de vlucht zijn wegens de oorlog”.

In 1919 worden huis en tuin openbaar verkocht, de koper is de naamloze maatschappij “Edegem Extension” (Kadastrale legger nummer 716).

Bronnen

 1. Burgerlijke stand Edegem, Hoboken, en Mortsel, te raadplegen via de nieuwe website van het Rijksarchief Genealogische bronnen (arch.be)

 2. Bevolkingsregisters Edegem 1867 tot 1890 (Hedendaags archief Edegem 72-79, Rijksarchief Antwerpen).

 3. Kadaster: Klappers eigenaars. (Hedendaags archief Edegem 64, Rijksarchief Antwerpen).

 4. De mutatieschetsen van het kadaster voor de gemeente Edegem. FOD Financiën, Patrimoniumdocumentatie.

 5. Afbeeldingen: collectie HAEE

Edegem, 14 februari 2023

20 weergaven

Comments


bottom of page